Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-25

Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ex-jobb inom trådlösa kommunikationsprotokoll, Mesh och Ad hoc routing.

Vi söker 2 eller flera mycket driftiga examensarbetare med ingenjörsbakgrund inom Datateknik eller motsvarande med goda kunskaper i programmering C/C++, IP, och Linux (ev. även Java) med starkt intresse för trådlös nätverkskommunikation.

Vi söker examansarbetare med stora ambitioner att utvecklas kunskapsmässigt på spetsteknik inom mjukvara för trådlös kommunikation.

Examensarbeten inom flera olika specifika inriktningar finns att utforma/anpassa i samråd med studenten/erna efter kompetensprofil och intresse. Det kan handla om implementation och tester av protokoll på skilda plattformar, alternativt att analysera och utvärdera Mesh, adhoc-routingprotokoll med avseende på olika faktorer som exempelvis grad av mobilitet, mättnad av den totala bandbredden, modulation (bithastighet/signalstyrka), fördröjning (latency), samt utveckling programmering av algoritmer och utvärdering. Studenten bör ha kunskap i C/C++ programmering, IP-baserade nätverk och linuxplattformar.


Placeringsort för examensarbetet: GÖTEBORG eller KALMAR

Hemsida: www.crl.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.