Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-23

Hur kan kretsloppsinformation påverka människor?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är du intresserad av att undersöka om och i så fall på vilket sätt miljöinformation påverkar människor? Vill du vara med och föreslå förbättringar och nya lösningar?
Vi behöver ett svar på dessa frågor och du kan hjälpa oss!

Kretsloppskontoret, Gryaab och Göteborg Vatten har en gemensam monter i Ekocentrums permanenta miljöutställning på Achebergsgatan 44. I montern tar vi upp olika aspekter kring kretslopp, avfall, vatten och avlopp. I grunden handlar det om att få besökarna att både förstå och tycka att kretsloppsfrågor är viktiga och att ge dem konkreta tips på hur de ska bete sig miljöriktigt.

Ekocentrums miljöutställning besöks av cirka 20 000 personer varje år. Ungefär hälften av besökarna är skolbarn och en tredjedel utgörs av företag och förvaltningar. Drygt 70% av besökarna guidas runt i utställningen i form av en vandrande föreläsning. Både kunskapsinhämtningen och attitydpåverkan är alltså väldigt styrd av hur Ekocentrums pedagoger arbetar. Vår monter besöks nästan alltid i samband med dessa vandrande föreläsningar eftersom avfall, vatten och avloppsfrågor direkt berör oss alla.

Under nästa år ska vi göra om vår monter på Ekocentrum. Därför vill vi utvärdera hur montern fungerar idag ur olika aspekter. Vi vill veta vad som sägs i vår monter, vad besökarna frågar om, vad besökarna kommer ihåg från montern, vad de tycker om den, om de har lärt sig någonting nytt, om attityderna har påverkats av besöket och om vi har uppnått våra övergripande mål med utställningen. Vi vill även ha förslag på hur vi ska utforma utställningen i framtiden, för att nå en bättre effekt på besökarna. Upplägget och mätmetoderna i utvärderingen kommer att utformas i ett samarbete mellan studenten/studenterna, handledare och oss. Vi kan även erbjuda viss handledning i arbetet.

Om detta är av intresse kontaktar studenten/studenterna snarast Maria Ivarsson, kretsloppskontoret, 031-61 34 66 / 0707-85 00 78 eller via mejladressen [email protected]

För information om våra verksamheter kan du gå in på
http://www.kretslopp.goteborg.se
http://www.gryaab.se
http://www.vatten.goteborg.se
http://www.ekocentrum.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.