Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft

Ämnesområde: Vattenkraft, produktionsplanering

Bakgrund:
Vattenfall AB Vattenkraft bedriver ett omfattande upprustningsprogram av företagets produktionsapparat. Upprustningen innebär ofta att produktionsökningar skapas genom verkningsgradsökningar som har sin grund i förändringar i kraftverkets turbin och inre vattenvägar. Ett problem som då uppstår är att verifiera verkningsgradsökningen.


Problembeskrivning:
Vattenfall AB Vattenkraft använder idag relativ mätning enligt Whinter-Kennedy metoden för flödesmätning i turbinens spiral. Görs förändringar som påverkar flödet i kraftverkets inre vattenvägar såsom turbin, ledskeneapparat, sugrör eller spiral så förloras möjligheten till verifiering av förbättringsåtgärden med vår traditionella flödesmätningmetod. Därför så måste flödesmätningen flyttas från den inre vattenvägen så att åtgärden i sig inte påverkar förutsättningarna för mätningen.

En ide är att skapa en enkel robust relativ flödesmätningsmetod som appliceras utanför den inre vattenvägen, förslagsvis i kraftverkets intag. Metoden utgår från en enkel mätning av den kraft som vattnets strömning påverkar en kropp med. Är det möjligt att med tillräcklig relativ reproducerbar noggrannhet mäta denna kraft? Arbetet består av framtagning av försöksutrustning, försöksmätning mot den etablerade metoden samt utvärdering av mätresultat.


Förutsättningar:
Omfattningen är 20 poäng och arbetet ska utföras under hösten 2007 hos Vattenfall Research and Development i Älvkarleby.

Du bör gå en civilingenjörsutbildning. Erfarenheter av experimentell flödesmekanik och vattenkraft i allmänhet är meriterande.

Vid Vattenfall Research and Development genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft. Arbetena bidrar ofta till det stora förnyelsearbete som pågår vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar. Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranchen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan ska skickas senast 2007-06-30 till [email protected] och innehålla:

· CV med meritförteckning
· betyg
· personligt brev
· förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet

Kontaktperson:
Per Sundqvist,
Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby
076-827 35 35,
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.