Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-02

GIS-presentation av plog och saltrutter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

WinterPlan, vårt system för planering och optimering av rutter används för att ta fram så effektiva rutter för plogning och saltning som möjligt. Presentation av dessa rutter behöver förbättras och göras mer tilltalande. Vi vill förbättra presentationen med hjälp av GIS (Geographical Information System).

Syfte

Syftet med examensarbetet är att utreda vilka redskap och tekniker som lämpligen an-vänds för att skapa en lättillgänglig presentation av rutter genererade med WinterPlan. Dessutom skall en modul för framtagning av presentationslager enligt shape format ut-vecklas. Väsentliga krav är bra användargränssnitt, lättillgänglig kartpresentation och flexibilitet vad gäller GIS plattformar.

Förkunskaper

Vi utvecklar avancerade system i Windows-miljö. Hos oss får du vara med om samtliga steg i utvecklingsfasen från idé till färdig produkt. Vi tror att du:

• är målinriktad och van att arbeta självständigt
• har en god förmåga att lösa avancerade problem
• är noggrann och metodisk

Det är en fördel om du har förkunskaper inom något/några av följande områden:

• Objektorienterad analys, design och programmering.
• Erfarenhet av GIS redskap
• Utveckling av grafiktillämpningar


ENERA är ett företag med korta beslutsvägar och stabila ekonomiska förutsättningar. Är du intresserad av att genomföra ett examensarbete med morgondagens teknik i ett framgångsrikt företag så sänd in en kort skriftliga ansökan med CV, betygsutdrag och ett personligt brev till Erik Nygren [email protected] eller till ENERA,
Nämndemansgatan 3, 431 33 Mölndal. Vår hemsida är http://www.enera.com.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.