Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-06

Säljstöd för industriellt byggande i trä

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Byggföretag inom det industriella byggande har undermålig kontroll på sitt byggsystem och tenderar att uppfinna hjulet gång på gång istället för att återanvända kunskap och arbete från tidigare projekt. Automatisering av repetitivt arbete, återanvändning av tidigare komponenter från byggsystemet med hjälp av ett strukturerat regelverk är i fokus för att förbättra informationshanteringen och standardiseringen. Moelven Byggmodul AB utvecklar och tillverkar moduler för flerbostadshus i trä. Målet med detta projekt är att utveckla ett säljstöd i Archicad för val av trappor till modulerna. I säljstödet ska ett antal standardtrappor finnas som kan väljas och konfigureras. Valet och konfigureringen uppdaterar sedan automatiskt omkringliggande geometri i modulen t ex öppning i bjälklaget. Säljstödet ger sedan feedback på kostnad och byggbarhet och verkar som en bas för projekteringsarbetet.

Ett säljstöd utvecklat i CAD-programmet UGS NX ska överföras till Graphisoft Archicad och eventuellt det neutrala IFC-formatet (Industry Foundation Classes). Säljstödet i UGS NX är utvecklat med en Knowledge-based engineering-modul (Knowledge Fusion) där regler för
automatiserad konfiguration kan implementeras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.