Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-20

Marknadsanalys av CleanTech

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar inom flera större arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Dessutom hanteras bland annat lagtillsyn, marknadernas utveckling och härtill hörande konkurrens- och konsumentfrågor inom Energimarknadsinspektionen.

Uppgift:
Clean Tech står för Clean Technologies och Energimyndigheten definierar det som miljöförbättrade tekniker inom sektorerna energi, transport, jordbruk samt vatten och luft. För att driva på arbetet med utvecklingen av det svenska energisystemet stödjer Energimyndigheten bl.a. forskning och kommersialisering av framtidens energiteknik. Inom ett av dessa teknikområden behöver Energimyndigheten hjälp med följande:

- Kartläggning av aktörer
- Utföra en marknadsanalys
- Skapa underlag till affärsplan

Ex-jobbet kan skrivas av en eller två studenter och avgränsas i samråd med Energimyndigheten. Vissa delar kan utföras som sommarjobb, varpå möjlighet till arbetsplats finns hos Energimyndigheten i Eskilstuna. För detta krävs dock en intresseanmälan före den 1 juni.

Du studerar förmodligen energiteknik, industriell ekonomi, affärsekonomi eller liknande.

För rätt person är detta ett ypperligt tillfälle!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.