Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-13

Undersökning av diskriminering i Stockholms stad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad söker en student med samhällsvetenskaplig eller juridisk bakgrund som kan utföra uppdraget att undersöka huruvida diskriminering pga etnicitet, kön, funktionshinder och/eller sexuell läggning förekommer i Stockholms stads verksamhet/er. Undersökningen ska genomföras med med metoden situation testing, dvs praktikprövning där man testar verksamheten i ett realistiskt sammanhang. Undersökningen kommer att ske under handledning men det finns stort utrymme för studenten att komma med egna idéer. Undersökningen passar för minst c-, gärna d-uppsats.

Om intresse finns från studenten kan vi erbjuda kontorsplats och möjlighet att delta i miljöpartiets övriga projekt och kampanjer. Vi vill gärna att studenten är kopplad till oss under hela höstterminen 2007 alternativt vårterminen 2008.

Vi söker dig som är engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter och delar våra gröna värderingar. Kulturell kompetens är en merit.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.