Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Entreprenörskap i skolan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hösten 2005 startades ett schemalagt arbete med att utveckla elevernas entreprenörsanda. Arbetet startades redan i förskolan där kontakter med företag i närområdet inleddes. Arbetet fortsätter och stegras utifrån ålder och mognad från skolår ett till sex. Varje elevgrupp i skolår sju kommer att bilda egna skolföretag där målsättningen är att få ökad insikt och förståelse för företagande oah entreprenörskap.

Entreprenörskap i skolans projektidé
- Öka måluppfyllelsen i det traditionella skolarbetet
- Utveckla entreprenörandan
- Öka förståelsen för möjligheten till eget företagande
- Entreprenörskap som pedagogiskt verktyg i skolarbetet
- Utveckla kontakterna med näringslivet
- Entreprenörskap som motivation för lärande

Vi önskar hjälp med att skapa ett instrument för pedagoger och elever från åk 7. Instrumentet ska vara en vägledning hur man startar och driver ett skolföretag. Vi önskar en kartläggning av problem och behov i de skolföretag som bedrivs inom projektet för närvarande, och vilka åtgärder som behövs för att undanröja problemen.

Målgrupp för projektet
Alla elever och lärare samt näringslivet i Askersunds kommun

Projektperiod
augusti 2005 - december 2007 (kanske förlängning till 2008)

Län/Region
Örebro

Projektägare
Askersunds kommun

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.