Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi jobbar med att mäta fysisk aktivitet bland olika befolkningar i Sverige och internationellt. Till vår hjälp använder vi oss av accelerometrar. Dessa känner av acceleration i ett eller flera plan och därigenom kan vi mäta kroppsrörelser. Alltså fysisk aktivitet.

Den accelerometer som vi använder oss av heter ActiGraph GT1M och är en uniaxial (vertikal) digital accelerometer som kommunicerar via en USB-port. Med accelerometerteknologi kan man bestämma vilken tidsperiod som aktiviteten ska summeras över, en så kallad epoch. Ju kortare epoch desto större upplösning av mätningen av den fysiska aktiviteten fås. I våra studier där vi mäter barn förordar vi att man väljer en epoch på 15 sekunder. Det innebär att accelerometern summerar accelerationen som individen har genomfört under 15 sekunder och producerar därefter en sk count. En count representerar vilken intensitet som den fysiska aktiviteten genomförts med, dvs ju högre amplitud och frekvens desto högre intensitet. Vidare klarar vår accelerometer av att lagra data under en längre tid vilket gör att mätningar kan utföras under månader om man så önskar men vanligtvis mäts individer under en vecka. Det är alltså stora datamängder som en accelerometer producerar, fyra punkter per minut x 1440 minuter på ett dygn x sju dygn på en vecka = ca 40 000 datapunkter per individ. Så det krävs en omfattande efterbehandling av datan innan en begriplig beskrivning av en individs fysiska aktivitet kan göras. Fördelen med att använda accelerometrar överväger dock dess nackdelar. Framförallt då en accelerometer ger en väldigt god bild av den fysiska aktiviten. Mer information finns på http://www.theactigraph.com

Detta var lite om användandet av accelerometrar för att mäta fysisk aktivitet.


Problemet som vi har är tvådelat.
1. Det program som vi använder oss av för att initialisera och ladda ner information från accelerometrarna är instabilt och skapar mera problem än vad det hjälper. Dessutom är det anpassat helt för amerikanska markanden och därför måste samtliga inställningar på datorn vara gjorda för USA. Vi skulle behöva hjälp att göra ett eget program så vi kan kommunicera med accelerometrarna. Det som vi vill att programmet ska kunna göra är i princip att starta inspelningen vid utsatt tid, välja vilken upplösning som den ska sampla med och välja ett antal olika andra funktioner som accelerometrarna har, som t ex stegräknarfunktion. Dessutom vill vi kunna ladda ner den inspelade informationen från accelerometern tillbaka till datorn.

2. Beroende på inställningar och insamlingstid så får vi olika mängd data ur accelerometern. Den datan vill vi kunna analysera på ett bra sätt. Alltså behöver vi någon form av analysfunktion till programmet. Vi har stor erfarenehet av att analysera datan och vet i princip hur vi vill att just denna del ska se ut. Analyseringsdelen är i sig inte speciellt komplicerad men vi behöver någon som kan strukturera och genomföra den.

Se även www.prevnut.ki.se
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.