Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-09

Logistik inom energientreprenader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Energiförbättring Väst AB har funnits i 15 år. Vi utreder, beräknar och installerar för att spara energi. Våra verksamhetsområden är delade entreprenader eller totalentreprenader inom värme, kyla, rör och service. Vi vänder oss till fastighetsägare som prioriterar kvalitet, erfarenhet och kompetens. Vi ligger långt fram med våra energibesparningsprogram och vår kunskap om VVS-lösningarna, för alla typer av villor, fastigheter och anläggningar. Vårt mål är att vara Västsveriges ledande rör- och energientreprenör. Detta ska vi uppfylla genom att ständigt:
* söka bästa tekniska och ekonomiska lösning för slutkunden.
* vara kundens partner från idé till färdig lösning, och vid efterföljande service.
* konstruera och installera driftsäkra, energisnåla och miljöriktiga VVS-anläggningar.

Inom våra entreprenader idag är det mycket logistikfrågor som kommer upp. Vi arbetar både med personal och material samt en del underleverantörer. Vi vill därför se över hur vi kan få bästa möjliga flyt i utförandet av installationer hos våra kunder. Vi vill minimera tidsåtgången och minska irrittationen ute hos kund vid eventuella fel. Detta tror vi skall ge fler entreprenader samt en ökad möjlighet att använda tidtabeller som en konkret konkurrensfördel och ett ledord till kund.

Vi tycker därför det hade varit intressant att få en överblick över hur arbetet med denna logistik planeras och genomförs hos andra företag samt få förslag på vilka åtgärder just vårt företag hade kunnat genomföra för att få ett bättre flöde på logistiken.


Läs mer om oss på: http://www.efvab.se .

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.