Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-19

Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
n iolika JVM:er. Det går ut på att klassificera applikationer utifrån hur den genererar nya objekt. Som resultat kan man använda insamlad statistik om blockerande pauser, använd CPU-tid, max allokerat minne mm. Detta innebär är att man behöver göra följande:
- Ta fram metod för att mäta n-tupeln över minnesomsättnings statistiken vilket beskriver vår applikations minnes-beteende.
- Konstruera simuleringsverktyget för att applicera last på JVM:en.
- Ta fram metod för att mäta GC statistik ur olika JVM:er.
- Ta fram metod för att jämföra GC beteenden beroende på olika JVM inställningar.
Lämplig bakgrund är D, IT eller E med inrikting mot programvarukonstruktion. Kontaktperson är Peter Snellman, [email protected]

4. Kappsäcksalgoritm för All-Or-None (AoN)-order. Hjärnan i handelsystemet är den så kallade matching engine som hanterar orderböcker och matchar order. Den innehåller affärslogik som bestäms av börsens regler. Det finns många ordertyper. En AoN-order är en order som måste behandlas helt och hållet eller inte alls. Att matcha flera AoN-order är ett svårt kappsäcksproblem som växer exponentiellt med antal order. Arbetet består i att undersöka och implementera en effektiv kappsäcksalgoritm som löser AoN-problemet. Det finns mycket litteratur inom området och många algoritmer. Det bästa är om man kan hitta vissa egenskaper hos AoN-problemet som skiljer det från andra kappsäcksproblem och på så sätt kunna välja ut en lämplig algoritm. Det finns också många utvidgningar att göra som handlar om kompromisser och andra prioriteringar när det gäller order.

Lämplig bakgrund är D, E eller F. Detta exjobb kommer att startas vårterminen 2008. Kontaktperson är Hannes Edvardson, [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.