Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Synergus är ett konsultbolag som arbetat med medicintekniska företag i Skandinavien.
Vi arbetar med kvalitet & regulatory samt kommersialisering. Bolaget har funnits i drygt 2 år och är idag 10 konsulter. För mer info se: www.synergus.se. För samtliga ex-jobb så ska arbetet utföras på vårt kontor i Täby.

1. Beskrivning av uppdrag
1.1. Kliniskt applikationsområde (KA)
Medicinsk teknik inom:
- Kardiologi

1.2. Fas 1, Identifiera bolag (10-12 veckor)
Syftet med denna fas är att identifiera de innovativa bolag (vanligtvis riskkapital finansierade) som är aktiva inom det KA.
Fokus är bolag med produkter i de tidiga faserna. I den första fasen ska vi dokumentera bolags som ännu inte kommit så långt. Men för nästa fas av utvärdering ska bolaget kommit så långt att de är nära CE/FDA godkännande. De ska dock inte vara väl etablerade på marknaden, framför allt inte i skandinavien.

Detta göras bla genom att:
- Undersöka webbsidor för investerar konferenser
- Kontakt med olika ambassader, mm
- Intervjua läkare
- Fråga investerare
- Sökning på webben

Målsättningen är att hitta 50-100 bolag som underlag för rapporten. Beroende på typ av produkt som dessa bolag arbetar med, kan antalet bolag som går vidare till nästa fas begränsas/prioriteras.

Baserat på denna sökning ska en rapport skapas över vad som pågår inom det KA. Första utgåvan skapas efter denna fas och uppdateras därefter genomförd utvärdering på klinik.

En mappning ska göras av bolagen för att identifiera inom vilka områden som de är aktiva.

1.3. Utvärdering, inbjudan till symposium (2-3 veckor)
Tillsammans med Synergus gör sedan en utvärdering över vilka bolag som har en teknologi som kan vara intressant att presentera för svenska läkare i samband med ett symposium. Baserat på detta bjuder Synergus in bolagen till ett symposium, samt skickar ut en inbjudan till läkare runt om i Sverige.

1.4. Fas 2, Utvärdera innovationer på klinik (6-8 veckor)
Baserat på de bolag som har blivit inbjudna till symposiet, kontakta de läkare som har fått inbjudan för att följa upp att de har fått inbjudan samt utvärdera deras intresse för teknologierna.
Under denna fas ska man även ta fram ett utvärderingsformulär för symposiet

1.5. Symposium
Under vecka 17-18 i examensarbetet genomförs ett symposium på ett sjukhus där de 4-5 utvalda bolag får tala om sin applikation. Förväntan är att i detta sammanhang kunna samla ihop 40-50 läkare inom det aktuella området. I samband med symposiet genomförs en utvärdering av de aktuella teknologierna.

Vi kan erbjuda ett intressant Ex-jobb i en spännande och dynamisk miljö. För oss är det viktigt att hitta dig som har bra drivkraft, intresse och hög ambitionsnivå.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.