Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-23

Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Till Billerud Skärblacka AB söker vi nu studenter till följande exjobb:

Exjobbsuppgift
Att skapa ett effektivt verktyg för analys av data från den kvalitetsuppföljning som görs av det producerade pappret vid Skärblacka bruk. För att verktyget skall anses effektivt bör nedanstående punkter uppfyllas:
• Hög grad av automatik- minimalt med manuell inmatning
• Urskilja förändringar från normala variationer
• Tydlig grafisk presentation
• Larmfunktion

Bakgrund och syfte
Vid Billerud Skärblacka AB finns fyra pappersmaskiner. Egenskaperna på det producerade pappret kontrolleras kontinuerligt dygnet runt vid vårt pappersprovningslabb. Pappersprovningen genererar stora mängder data som skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt än som görs idag. Syftet med exjobbet är att skapa ett verktyg för löpande analys av kvalitetsutfallet. Det skall även kunna användas som stöd för att analysera hur processändringar påverkar pappersegenskaperna.

Teknisk information
För varje pappersmaskin tas ett utfallsprov tvärs pappersbanan med regelbundna intervall. Utfallsprovet kontrolleras i papperslaboratoriet med avseende på ett antal specificerade egenskaper. Provresultaten presenteras i textfil, men kan också hämtas till Excel. Det finns även ett makrobaserat program som skapar uppföljning på månadsbasis.

Omfattning och start
Arbetets omfattning är 20 poäng, påbörjas hösten 2007.

Lämplig bakgrund
Civilingenjör eller liknande med inriktning mot matematisk statistik och databehandling.

Handledare
Staffan Andersson, avdelning Processutveckling 011-24 56 29

Ansökningstid
Ansökan senast 10 augusti 2007 till

Billerud Skärblacka AB'
Humann Resources Annika Grandin
617 10 Skärblacka
011-24 55 47
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.