Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-23

Energieffektivisering- Kartering av pumpar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Till Billerud Skärblacka AB söker vi nu studenter till följande exjobb:

Exjobbsuppgift
Uppgiften är att göra en utvärdering av ett tiotal av brukets pumpars effektivitet med avseende på energiförbrukning. Att föreslå energibesparande åtgärder och återbetalningstid för dessa skall också ingå. För genomförandet krävs:
• Kartering som omfattar mätning av tryck och flöden över aktuella pumpar och ventiler
• Utvärdering av aktuella driftsdata jämfört med pumpens designdata
• Beräkning av potentialen för energibesparingar med en mer optimal design
• Ta fram leverantörsinformation med priser och installationskostnader
• Skapa en databas med data och beräkningar från karteringen

Bakgrund och syfte
Billerud Skärblacka AB deltar i ett nationellt elbesparingsprogram. Pumpning är en av de processer inom bruket som förbrukar mest elenergi. En inledande kartering av brukets pumpar har genomförts för att ta fram objekt som är värda att studera vidare. Karteringen har mynnat ut i en lista som behöver vidarebearbetas för att utvärdera potentialen för energibesparande insatser. Vid exjobbets start kommer några positioner redan att ha utvärderats tillsammans med en pumpleverantör. Exjobbet skall ta vid och utvärdera andra objekt och bygga upp en databas.

Teknisk information
I brukets olika processavsnitt finns ett stort antal pumpar av olika ålder. I de flesta positionerna sker flödesregleringen genom strypning med ventil. I flera processer varierar flödet över stora spann vilket ger en bred driftspunkt. Kontinuerlig mätning av strömförbrukning finns inte för alla positioner utan måste ske manuellt. Detsamma gäller ofta även för tryck och flöden.

Omfattning och start
Arbetets omfattning är 20 p, påbörjas till hösten 2007.

Lämplig bakgrund
Civilingenjörsutbildning M, K eller motsvarande

Handledare
Helén Gustafsson, avdelning Processutveckling, 011-24 57 34

Ansökningstid
Ansökan senast 10 augusti 2007 till

Billerud Skärblacka AB
Human Resources Annika Grandin
617 10 Skärblacka
011-245 547
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.