Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Diagnostikplattform för fordonsindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften bygger på att samla information och undersöka befintlig kod för att sammanställa en OS- och projektoberoende plattform för fordonsdiagnostik.

Under årens lopp har de olika projekten på Stoneridge utvecklat ett antal olika versioner av diagnostikmoduler. Tanken med examensarbetet är att sammanställa och utveckla ett antal moduler av de olika versionerna för att på så sätt kunna ha en stabil plattform som många framtida projekt skulle kunna använda. Plattformen ska vara OS-oberoende och enkelt konfigurerbar. Det finns ett antal protokoll för att kommunicera mellan klient och server hos en lastbil.

I uppgiften ingår dokumentation, undersökning och koncept för att bygga upp ett bra system. Vi vill se plattformen med protokollen samlade i väl avgränsade moduler som ska gå att lägga till och ta bort beroende på behov. Flera av dessa komponenter finns idag i olika skepnader i olika projekt eller som tredje parts komponenter men de är ofta så hårt hopknutna att de inte går att återanvända.

All kod ska skrivas i programmeringsspråket C och utan anknytning till något operativsystem. All kod förutom drivrutiner ska kunna köras simulerat på PC och på hårdvaruplattform. Ett flertal hårdvaruplattformar finns att tillgå.

Examensarbetet görs lämpligen i en grupp om två personer. Handledning får studenterna från Stoneridges anställda. Jobbet kan påbörjas i mitten av september och beräknas ta ca 20 veckor (20 poäng).

Stoneridge Electronics finns i Bromma och utvecklar elektronik för fordonsindustrin.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.