Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Introduktion till nyanställda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
YIT är ledande i Sverige inom installationstjänster. Vi erbjuder ett komplett utbud inom tekniska installationer, drift & underhåll och facilities management. Vi är fler än 4 000 kompetenta medarbetare på cirka 150 kontor i Sverige.

YIT Sverige AB befinner sig i ett expansivt skede och har ett stort behov av att behålla samt rekrytera ny personal på våra filialer runt om i landet. För att kunna göra detta är det viktigt att vi som företag är ansedda som en attraktiv arbetsgivare inom branschen. Ett viktigt led i arbetet med att behålla personal är att ge våra nyanställda en bra introduktion till sin arbetsplats så att de känner sig välkomna och kommer in i sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det finns centralt framtaget instruktioner för hur introduktionen ska bedrivas ute på våra filialer, men vi har inte någon kunskap om dessa rutiner används. Vi är därför intresserade av ett examensarbete som kartlägger och utvärderar den introduktion av nyanställda som bedrivs inom företaget. Vi vill även att uppsatsen innehåller konkreta förslag på hur vi inom YIT kan förbättra detta arbete.

Vi söker i första hand personer som ska skriva uppsats på 20 veckor ( 30 hp).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.