Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-26

Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Göteborgs Stad Centrum
Stadsdelen Centrum rymmer tio olika områden; Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, Heden, Inom Vallgraven, Stampen samt delar av Gårda. Här finns såväl renodlade bostadsområden som områden med storstadskaraktär.

Göteborgs stads miljöpolicy är utgångspunkten för Centrums miljöarbete.
Stadsdelsnämnden har en miljöplan och tanken är att denna ska vara en hjälp i arbetet mot en hållbar utveckling. Miljöfrågorna skall integreras i alla verksamheter och ingå som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Bransch: Kommunalt
Ort: Göteborg
Uppgift:
Uppgiften behandlar Stadsdelsförvaltningen Centrums avfallshantering.
Stadsdelsförvaltningen har ca 2000 anställda och ca 70-80 olika avfallsställen med olika
hyresvärdar. I uppgiften ingår kartläggning av den nuvarande situationen.
• Hur ser soprummen ut när det gäller tillgänglighet i förhållande till verksamheten?
• Finns det möjligheter att exempelvis kompostera och återvinna?
• Finns alla olika kärl/behållare?
• Hur ofta hämtar man (Renova/Kretslopp) avfall?
• Finns tillstånd för transport av farligt avfall, i den mån det sköts av förvaltningen
själv?
Vidare ingår en utredning kring avfallshanteringen med förbättringsåtgärder och
kostnadskalkyler. Förslag på frågeställningar finns nedan, men studenten kan även
komma med egna förslag.
• Vad kan förbättras?
• Hur kan det förbättras?
• Vilka parter måste eventuellt involveras/samverka för att en förbättring skall ske?
• Vilka kostnader krävs för förbättring?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.