Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-09

Utveckling av havre som bränsle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Svenska jordbruket har en överkapacitet av spannmål och många lantbruk har idag dålig lönsamhet. Västra Götalandsregionen är traditionellt ett havreproducerande område. Genom att finna en ny och effektiv avsättning för havre i en förädlad form kan lantbruk och kringnäringar få nya möjligheter till sysselsättning.

Spannmål som bränsle innebär lägre kostnad än olja och el. Spannmål är prisstabilt, det finns inga internationella prischocker eller skattehöjningar och det ger möjlighet att nyttja gårdens resurser eftersom askan blir växtnäring. Tekniken för eldning av spannmål är ny och inte fullt utvecklad.

Uppgifter:
Flera uppgifter kan vara aktuella inom ramen för ett examensarbete:

1.Undersöka energiinnehåll samt antändningstemperatur hos havre i komprimerad form jämfört med obehandlad havre.

2.Ta fram förslag på typ av bindemedel som kan användas vid tillverkning av havrepellets lämpad för förbränning. Alternativt ta fram en prototyp på hölje utifrån ett hållbart perspektiv (Ett hölje är inte ett krav, men en option antingen för sig själv eller ihop med bindemedlet).

3.Eldning av havre innebär att svaveloxider bildas, vilket i sin tur kan bidra till försurning av våra sjöar och vattendrag. Vad kan motverka bildning av svaveloxider vid förbränning av havre?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.