Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Identifiering av riskfaktorer och kostnadseffektiva metoder med hälsoekonomiska studier för prevention av fall hos äldre

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fall hos äldre på sjukhus orsakar ökad lidande, nedsatt livskvalité och har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Vi håller på att identifiera riskfaktorer för fall hos äldre. Vi påbörjar med att sätta in preventiva metoder. Fortsättningsvis är vi intresserade av att se om fallprevention kan resultera i positiva häsloekonomiska effekter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.