Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Volvo Construction Equipment (VCE) har tillsammans med andra företag, högskolor och institutioner under ca 20 år samarbetat i olika F&U-projekt inom dimensionering, utmattningsegenskaper, optimering samt i ökad omfattning produktionsrelaterade frågor.

F n deltar Volvo CE, SSAB, ESAB samt KTH och HTU tillsammans med 10 nordiska deltagare i ett forskningsprojekt benämnt LOST/KOST, vilket står för Lätta och kost- optimerade strukturer under ledning av Adj Prof. Jack Samuelsson, tel 016-5415228, email [email protected] Inom projektet studeras bla svetsklasser, defekter, restspänningar, förbättringsmetoder samt tekniska förutsättningar för höghållfasta material (HSS).

I detta examensarbete ska speciellt svetskvaliteten undersökas i den pågående produktionen i verkstaden. Tidigare resultat tyder på att vi kan producera högkvalitativa svetsar utan att behöva använda förbättringsmetoder och syftet är att undersöka förutsättningarna för detta. En undersökning av hur HSS skulle kunna utnyttjas görs parallellt mha beräkningar. I ovan nämnda forskningsprojekt pågår ett arbete att förnya kvalitetssystemet för svetsar och detta examensarbete blir även ett led i framtagningen av nya svetsklasser. I arbetet ingår att ta fram ett antal provobjekt, där olika svetsmetoder används i fabriken. Objekten snittas och kartläggs kvalitetsmässigt på både insida och utsidan mha flera olika metoder såsom plastavgjutningar, optiskt mätsystem, ultraljud och okulär besiktning. Resultatet jämförs med FEM-beräkningar, där förväntade resultat kan studeras men även genom att de uppmätta geometrierna från mätsystemet analyseras.

Arbetet är lämpligt för två teknologer med inriktning mot produktion och hållfasthet och utförs med placering på Volvo Haulers & Loaders i Braås (ca 3 mil öster om Växjö) under handledning av Bertil Jonsson och Erik Åstrand. I handledargruppen ingår också doktorand Zuheir Barsoum och prof. Jack Samuelsson / KTH.

Upplysningar om arbetet kan lämnas av Bertil Jonsson / Volvo HLBL, tfn 0470-779748 eller Erik Åstrand tfn 0470-776556.
Kort ansökan lämnas på email till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.