Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-22

Miljöundersökning-kartläggning av eventuella föroreningar från nuvarande eller tidigare industriell verksamhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MIFO 1-undersökning på LEAX Mekaniska AB i Köping MIFO1=(Metodik för Inventering av Förorenade områden)
Det vill säga kartläggning av eventuella föroreningar som orsakats av nuvarande eller tidigare industriell verksamhet, söka i arkiv efter historik, göra kartstudier och vid behov se till att nödvändiga markprov tas.
Slutligen skall en riskklassningsbedömning över kartlagda markområden utföras.

Leax Mekaniska AB är ett företag som finns i Köping. Företaget startade 1982 och har idag två verkstäder i Köping


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.