Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-23

Närvaro kontra frånvaro i skolan?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vilka faktorer avgör elevens val att närvara i skolan? Vad motiverar eleven att närvara i undervisningen och inte i det s.k. korridorprogrammet?

Angeredsgymnasiet Angered Göteborg har 1 200 elever på följande program: sp,nv,hp, es, hv.

Angeredsgymnasiet arbetar enligt modellen problembaserat lärande.


Kontaktperson: Lillemor Karlén, e-mail: [email protected] , 0702 32 30 59, 031 367 15 24

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.