Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-24

Examensarbete i databehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I pappers- och massaindustrin används sodapannor som kemiska reaktorer och för produktion av ånga till olika delar av massaproduktionen. Dessutom har bruken turbiner som omvandlar ångan till elektricitet.
Eftersom sodapannan även ingår som en kemisk reaktor skiljer sig förbränningsförhållandet mot vanliga kraftpannor genom en väldigt snabb nedsmutsning av värmeupptagningsytorna i sodapannan. Pannorna kräver därför kontinuerlig rengöring med speciella rengöringsapparater som kallas sotblåsare. Hela systemet består av 40 - 80 sotblåsare som roterande skjuts ut och in i pannan. Längst fram på sotblåsarna sprutar ånga ut genom två munstycken och slår bort stoftet som fastnat på värmeupptagningsytorna. För att ytterligare utveckla vårt HISS-system, utannonserar vi examensarbete enligt nedan.

UPPGIFTER

- Identifiering och utvärdering av lämpliga utvärderingsparametrar för sotblåsningseffektivitet
- Identifiering och utveckling av lämplig metod för lokal nedsparning av utvärderingsparametrar
- Identifiering av lämplig säker fjärruppkopplingsmetod för överföring av data via Internet
- Utveckling av programvara i t.ex Visual Basic som beräknar utvärderingsparametrar från ett flertal datainsamlare
- Loggning av data i databas ACCESS eller MySQL

MÅL

- Verifierad databehandlingssmetod som kan utnyttjas för uppföljning av sotningens funktion
- Gränssnitt vilket visar loggad och beräknad data
- Provkörning på plats vid massabruk i Sverige samt vid vårt kontor i Göteborg

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.