Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-20

Transportmodell

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SCANTECH säljer kemiska produkter, exempelvis lim, silikon och tätningsmaterial, till industrin med ett verksamhetsområde som sträcker sig över hela Norden. SCANTECH ingår i Norden Holding koncernen som i sin tur ingår i den amerikanska koncernen ITW, som omsätter 250 miljarder kronor per år. Säljrepresentanter för SCANTECH Sverige AB finns runt om i landet och huvudkontoret ligger i Göteborg. SCANTECH bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Företaget har 26 anställda i Sverige.

SCANTECH behöver hjälp med att ta fram en modell som ger relevanta nyckeltal för säljarnas tjänstemil. Modellen ska tydliggöra arbetsinsats och hjälpa till att ta fram ett maxantal tjänstemil för de olika säljdistrikten. Hänsyn bör tas till försäljning, geografiskt område och eventuellt var säljaren är bosatt i förhållande till kunderna. SCANTECH hoppas att med hjälp av modellen kunna hitta verktyg för att på sikt minska antalet tjänstemil och därmed minska utsläppen klimatpåverkande gaser.

Studenten vi söker bör ha goda kunskaper inom matematik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.