Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-09

Kommunikationsplan för information till entreprenörer inom vårdbranschen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Grensebroen Arena är ett initiativ mellan näringslivet, akademin och det offentliga.

Målet är att utveckla den funktionella regionen Østfold-Fyrbodal till en attraktiv norsk/svensk och i förlängningen internationell arena för brukarstyrd produktframtagning och test av teknik för vård och omsorg.
Teknik för vård och omsorg är en stadigt växande bransch. Med teknik avses förstås här även produkter som inte i sig är tekniska men där tekniken och kunskapen är vital under utvecklingsprocessen.

Uppgift:

Många idéer till nya produkter inom vård- och omsorgssektorn uppkommer på arbetsplatsen i samband med att ett visst behov uppstår.
För att kunna samla in uppslag och idéer som uppstår i verksamheterna och bistå innovatören har Grensebroen Arena ett behov av att de människor som arbetar i dessa miljöer känner till projektet och dess syfte.

Den aktuella uppgiften innebär att i samarbete med Grensebroen Arena skriva en kommunikationsplan för att underlätta marknadsföring och kommunicerandet av syftet med projektet. Målet är att Grensebroen ska synas på de platser där idéer föds, för att mer effektivt kunna erbjuda innovatörer den fulla bredden av innovationssystemet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.