Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom fordonsindustrin pågår kontinuerligt utveckling av framtidens säkra fordonssystem. Som en del i detta måste utvecklingsprocessen, mjukvara och tekniker för framtagande av produkt vara av hög standard. Traditionellt sett så har den mesta mjukvaran för fordonsindustrin exekverats i en dedicerad hårdvara där nästan ingen interaktion förekommer med andra system eller tillämpningar. Ett exempel på en sådan uppdelning är motorstyrningen.

I framtidens fordon kommer exempelvis krav på kostnadsbesparingar innebära att fler och fler system delar resurser, exempelvis mikroprocessor och styrenhet. I sådana system kan mycket väl styrning och bromsfunktionen exekveras av samma mikroprocessor. Under sådana omständigheter är det ytterst viktigt att applikationer som delar mikroprocessor inte okontrollerat påverkar varandra.

Framtidens distribuerade styrsystem kommer att innehålla programvaror vars olika delar finns i olika styrdatorer i systemet. En distribuerad programvara måste kunna skicka information mellan olika fysiska enheter och kommer därför delvis att vara beroende av resultat från andra enheter. Här utgör kommunikationen en viktig del i systemet. För att åstadkomma samverkan mellan utspridda delar av en applikation krävs tjänster i s.k. middleware. Ett exempel på en sådan tjänst är membership. Tjänster innebär att korrekta enheter har en gemensam uppfattning om tillståndet i hela systemet, dvs en gemensam (eller majoritetsbaserad) uppfattning om huruvida en signal (el. dylikt) är korrekt eller felaktig.

Samtliga examensarbeten innebär vidare arbeten med en demonstrationsplattform, ett distribuerat styrsystem, där ”FlexRay” är det underliggande kommunikationsprotokollet Grunden till plattformen finns idag som resultat av tidigare examensarbeten. De ytterligare arbeten som nu ska utföras skall bestå av:
• Fortsatt utveckling och implementering av tjänster för befintliga membership algoritmer. Implementering av nya algoritmer. Fortsatt utveckling och implementation av middleware tjänster: membership och consensus.
• Förberade plattformen för, samt integrera en verklig distribuerad brake-by-wire applikation.
• Utveckla diagnostik protokoll för hantering av transienta fel.
• Nya mätningar på prestanda och robusthet jfr. overhead.
• Utförligare arbeten kring försöksplattformen: Studera lämpliga operativsystem (alt. bygga vidare på det som finns dag, ev konstruera ett helt nytt realtidsOS).
• Konstruera och implementera verktyg för konfiguration av kommunikation och operativsystem.

Varje examensarbete är lämpligt för två teknologer (teknisk högskola eller motsvarande 2 x 20p) .
För varje arbete krävs god vana av programmering (C, C++), intresse för maskinnära programmering, grundläggande kunskaper om realtidskommunikation och grundläggande kunskaper inom pålitliga datorsystem.

Ni kommer att arbeta i Open Arena Safety i Lindholmen Science Park och arbetena bör påbörjas omgående. Samordning mellan relaterade examensarbeten inom CEDES-projektet kommer att ske. Se även http://www.cedes.se

Mer information från Carl Bergenhem (tel 010-516 55 53, epost: [email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.