Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-31

Utveckling av Viktoriaparken och Botaniska Trädgården

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi behöver hjälp...
och hoppas att du är sugen på ett spännande exjobb!

Skara Kommun arbetar aktivt med att utveckla Skara till en attraktiv stad att leva och bo i. Som ett led i detta arbete utreds möjligheterna att på olika sätt förstärka stadens gröna områden. Ett inslag i satsningen är att förhöja och utveckla stadens historiska parker.

Botaniska Trädgården anlades på 1700-talet och bär med sig traditioner ända sedan dess. ”Granne” med Botan ligger Viktoriaparken med Viktoriasjön. Målsättningen är att knyta ihop och öka användningen av dessa parker avseende rekreation, lek och folkhälsa. Under våren 2006 har ett exjobb avseende konstnärlig belysning av Botan genomförts av en student på Ljushögskolan i Jönköping. Detta arbete ska tillvaratas i detta exjobb.

Exjobbet består i två delar:

Innehåll och Konstnärlig utformning/materialval:
Hur kan vi med enkla medel förhöja och utveckla parkerna för att nå målet med en ökad användning och därmed en ökad livskvalitet för våra invånare? Vad ska parken erbjuda våra invånare? Förslag på struktur, växtval, bryggor, broar mm

Ekonomi:
Bedömning av investerings- och driftskostnader. Kostnaderna är avgörande för satsningen. Utmaningen ligger därför i att på ett kostnadseffektivt sätt presentera en helhet som är stegvis genomförbar och som också håller över tid.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.