Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cewe-Control är en affärsenhet inom ABB AB med verksamhet i Västerås, Nyköping och Häggvik, samt på samtliga Business Center i Sverige. Vår affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja de lågspänningsprodukter för vilka vi har världsansvar; stora kontaktorer, tryckknappar, mjukstartare, anslutningsdon, DIN-monterade elmätare, kapslade brytare och ljusbågsvakter.

TPU - Totalt Produktivt Underhåll - kan defineras som ett systematiskt arbetssätt med inriktining att skapa störningsfria processer genom samtliga medarbetares engagemang. För att söka maximera effektiviteten i produktionssystemets processer har ABB Cewe-Control beslutat införa TPU som arbetssätt i sin produktionsanläggning i Nyköping. Det praktiska implementeringsarbetet av TPU inleds med ett pilotavsnitt för att samla erfarenheter och sätta upp standarder för den fortsatta implementeringen.

Syfte
Att utvärdera arbetet med implementering av TPU på ett produktionsavsnitt i ABB Cewe-Controls anläggning i Nyköping.
Resultatet av utvärderingen kommer att beaktas i den fortsatta implementeringen av TPU i övriga delar av verksamheten.

Exjobbet ska innehålla följade delar:
* Teoretisk studie TPU (mätetal t.ex.TAK, metoder för kvalitetssäkring t.ex. 7QC, hinder och drivkrafter mm)
* Ledarskap vid förändringsarbete
* Fallstudie av den målstyrda grupp som är pilot
* Implementering
* Analys
* Slutsatser och rekomendationer för fortsatt TPU-arbete


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.