Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Utvärdering av filtermaterial för snabbfiltering av bahandlat avloppsvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid Bromma reningsverk pågår en översyn av filtermaterialen i befintliga sandfilter. Med hjälp av pilotförsök planerar Stockholm Vatten att testa ett nytt filtermaterialen för att öka kapaciteten och minska energianvändningen.

Om intresse finns för ett praktiskt inriktat examensarbete på ett av Sveriges större reningsverk så kan kontakt tas med Daniel Hellström, Stockholm Vatten.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.