Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-03

Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Universeum i Göteborg är det största av Sveriges ca tjugo science center. Läs mer på http://www.universeum.se.

Sedan starten 2001 har nästan 3 miljoner personer kommit på besök, dvs ungefär en halv miljon per år, och av dessa är hälften barn och ungdomar. Syftet är främst att ta tillvara och utveckla de ungas nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik. Helst vill vi vara en naturlig del i den normala skolverksamheten. Och för vissa skolor är vi det!

Vi vänder oss till dig som lärarstuderande med dessa frågeställningar:

Vi vill gärna få belyst hur kopplingen ser ut mellan kursplanernas kunskapsmål och Universeums skolteman. Arbetet kan dels inriktas på jämförelser mellan relevanta kursplaner och hur ett skoltema är upplagt och genomförs, dels genom intervjuer med besökande lärare. Här fyller också Universeums lärarhandledningar och fortbildningsaktiviteter för lärare en betydelsefull funktion.

Det är också av stort intresse av att få undersökt hur Universeums fortbildningsverksamhet för lärare fungerar och hur den kan utvecklas. Vilka behov kan ett Science center tillgodose - i egen regi resp i samarbete med andra utbildningsanordnare? Jämförelser kan också göras med hur andra Science Center lagt upp sin fortbildningsverksamhet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.