Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-12

Hur har skogsägarnas lönsamhet utvecklas?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virkespriserna har under lång sjunkit i reella tal. Å andra sidna haa kostnadsrationaliseringarna i drivning gått framåt. Mindre skogsägare är svårare att rationalisera är storskogsbruket. Samtidigt har andelen skogsägare som är beroende av sin fastighet minskat. Hobbyifieringen har ökat osv.

Tes: Att förändrad struktur bland skogsägare och på virkesmarknaden har inneburit lönsamhetsförändringar.

Exempel på frågeställningar: Hur ser lönsamhetsförändringen ut för en enskild skogsägare? Vad har hobbyfieringen av skogsägandet inneburit? Hur har produktionsförluster, arbetstillfällen, lönsamhet utvecklats? Vad innebär det för framtiden? M.m.

Mer information: http://www.skogen.se/pub/render?id=106

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.