Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Identifiering av toner från olika musikinstrument

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Som ett första led i ett större projekt att identifiera/skilja på ljud från olika händelser kommer vi att testa olika algoritmer och filter för att se om man kan skilja på toner från olika musikinstrument och hur dessa genererats (anslag). Vi kommer att börja med ett fåtal toner, t ex a-prim, d-prim och d-bis och några instrument (flygel, piano, tvärflöjt, ...). För att på enklast möjliga sätt försöka beskriva dessa toner och instrument kommer olika filter och signalbehandlingsmetoder att testas. Dessa inkluderar Fourier och Wavelet transform, Hilbert Huang transform, m m följda av principalkomponentanalys, etc. Det är alltså idealiskt att vara intresserad av musik och ha en bakgrund i signalbehandling samt tycka att det är intressant med olika algoritmer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.