Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Detaljstudie av infraljud

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Infraljud är lågfrekvent, ohörbart ljud. Infraljud genereras av en mängd händelser som kärnvapenexplosioner, överljudsflygplan, seismiska händelser och meteoritnedslag. Men även vardagliga händelser som tex ett tågs passage genom en tunnel genererar infraljud. Med hjälp av en liten infraljudsmikrofon och en laptop dator skall infraljud spelas in från ett antal tågpassager genom tunnlar för att ljudet sedan skall analyseras. Olika analysmetoder som FFT, Wavelet, Hilbert-Huang, mm kan bli aktuella. Det gäller att både filtrera bort irrelevant ljud och hitta en teknik som framhäver de karakteristiska fingeravtryck som passage genom en tunnel förhoppningsvis genererar. Intresse för såväl mätteknik och analysmetoder är viktigt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.