Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-30

Sammanställning av information och framtagning av handbok

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Uddevalla kommun driver tillsammans med en norsk part ett Interregprojekt - Interreg IIIA med mål att bygga en vandringsled/naturled mellan Stenungssund/Uddevalla i Bohuslän, Sverige till Moss i Norge.

Under en tidigare 3-årig interregperiod har delar av vandringsleden/naturleden planerats och byggts. I en förstudie undersöks nu möjligheterna för att bygga ihop de olika lederna till en lång led som sträcker sig från Bohuslän i Sverige till Moss i Norge.

Uppgift:
Som en del i förstudien ska goda erfarenheter och arbetssätt sedan tidigare arbete sammanställas och dokumenteras, med syfte att skapa en handbok för framtida liknande arbete. Exempel på innehåll i handboken är hur man i olika kommuner hanterat frågor som översiktsplaner, kontakter med markägare, markering av stigen, röjning osv, framtagning av skyltar och informationsmaterial m.m. För detta arbete söker nu projektet en student med god skrivförmåga och en fallenhet för att strukturera upp information. En referensgrupp kommer att finnas till hands för frågor, då en hel del informationsinsamling kräver intervjuarbete. Arbetet kan utformas som ett examensarbete alternativt eller i kombination betalt arbete i form av projektanställning. Handboken ska vara färdigt för genomgång den 31oktober och för tryck 30 november, varför arbetet brådskar.

Det är ett plus om du är friluftsintresserad och har körkort. Tillgång till egen bil förenklar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.