Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-14

Utveckla IT-användningen i undervisningen skolår 7-9

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobb för VFU student

Jag arbetar som lärare i Matte, NO och hemkunskap och använder en hel del IT i min undervisning. Jag skulle vilja arbeta med en student som är intresserad av att jobba med att utveckla IT-användandet i undervisningen. I mitt klassrum har tillgång till en interaktiv White-board. Detta är en whiteboard som är kopplad till en dator och en projektor där det som man gör på tavlan förs över till datorn. Hur detta kan användas på ett bra sätt är något som jag skall titta på under höstterminen 2007 med min nya 7:a.

För att detta skall bli så bra som möjligt önskar jag att ha en student som jag kan bolla idéer med och som själv kan tänka i nya banor. Det är förstås en viktig fördel om studenten har en ämnesinriktning liknande min samt har grundläggande datorkunskaper och ett stort intresse för IT som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Jag har tillgång till en kontakt (Douglas Potter) från kommunens pedagogiska IT-resursenhet som kommer att finnas med som stöd för oss båda.

Cristine Lysell, Ytterbyskolan  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.