Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-10-14

Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetsbeskrivning
De flesta radartillämpningar är tämligen oberoende av det exakta värdet på signalstyrkan för reflekterad signal. För väderradartillämpningar är det helt annorlunda. Dels bygger man radarkompositer där man får diskontinuiteter mellan olika radar om dämpningen varierar mellan dessa dels använder man kvantitativa värden i prognosmodeller och vid nederbördsmätning.

Med hjälp av dBz-värdet på den reflekterade signalen beräknas nederbördsmängden med hjälp av en så kallad z–r relation (r = regndroppens radie). Många undersökningar har gjorts genom åren för att få ett bra värde på denna relation. Det finns dock många felfaktorer som inte tagits hänsyn till. Den viktigaste är dämpningen i radomen som varierar kraftigt om det regnar eller om radomen är våt eller torr. Radomen är ett skydd som omger radarantennen. Även is och snö påverkar dämpningen i radomen. Då detta är felfaktorer som kan vara i storleksordningen 30% eller mer är det förvånande att detta fenomen inte fått större uppmärksamhet. Det beror sannolikt på att man inte har funnit några bra metoder för att reducera för detta beroende i realtid. Några studier har dock gjorts där man använt solen, men bara när man under volymsavsökningen råkat träffa solen.

PÅ Saab Aerotech har ett program kallat ”Sunscan” tagits fram. Med hjälp av detta program kan man i realtid mellan varje volymsavsökning, dvs var 15:e min beräkna dämpningen genom radomen genom att se på förändringen av instrålningen från solen. Den är i aktuellt frekvensband i stort oberoende av moln, så variationen beror i stort sett uteslutande på varierande dämpning i radomen på grund av snö eller regn på dess yta. Realtidsdämpningen är starkt korrelerad till regnintensiteten. (Kraftigare regn ger tjockare hinna med vatten på radomen). Därmed skulle det kunna vara möjligt att ta hänsyn till och kompensera för den aktuella dämpningen i realtid som huvudsakligen beror på hur radomen ser ut vid mättillfället. Även långtidsförändringar kan fångas, t ex nedsmutsning av radom.

Uppgifter som skall lösas

· Möjligheten att med solen kunna mäta aktuell radomdämpning skall bevisas/verifieras med studier av några verkliga fall med regn på radomen.

· Utveckla ett program som i realtid tar fram en kompenseringsfaktor så radomdämpningen kan reduceras/elimineras.

· Radomdämpningen är inte homogen, utan dämpningen är störst i toppen av radomen och även störst i lovart när det regnar. Om tid finns skulle x-jobbet även kunna omfatta att förfina programmet genom att ta hänsyn till dessa faktorer.

· Sunscan har vissa brister som gör att efter ett antal månader kan programmet ha svårigheter att finna solen. Framtagning av ett nytt program för att säkerställa denna funktion kan också ingå i arbetet.

Kvalifikationer
Studieinriktning bör vara Elektro eller Fysik eller en kombination av detta. Datainriktning kan också vara möjlig bakgrund.

Tjänstgöringsort är Arboga.

Lämplig tidpunkt är under hösten 2007 eller möjligen våren 2008.

Examensarbetet bedöms vara ett 20 p arbete.

För mer information kontakta:
Ingemar Carlsson, Program Manager, Weather Radar.
Tfn 0589 – 81162 alt 0734 - 46 71 74

E-post [email protected]

Sista ansökningsdag
2007-09-30

Saab Aerotech

Saab Aerotech levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.