Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-22

IKEA - Internkommunikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bolag: IKEA IT AB
Ort: Helsingborg
Område: Kommunikation
Omfattning: 15 högskolepoäng

Observera att detta är ett ex-jobb som riktar sig till studenter som fortfarande studerar. Uppdraget innebär alltså inte någon anställning inom IKEA.

Bakgrund
IKEA IT är en global verksamhet med 1 300 medarbetare i sex länder. Internkommunikation är ett viktigt verktyg för att utveckla och styra vårt jobb. Vårt övergripande mål är att alla medarbetare ska ha tillgång till rätt information i rätt tid för att kunna utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Idag visar vår medarbetarundersökning att drygt hälften av medarbetarna anser att de har det. Ett område som ger upphov till stress och frustration är e-post-användningen.

Syfte
Syftet med undersökningen är att få en bild av hur medarbetarna upplever att internkommunikationen fungerar idag, speciellt e-post som kanal. Utifrån den bilden kan vi få reda på hur vi på bästa sätt kan förbättra kommunikationsklimatet, t ex genom riktlinjer för e-post.

Uppgiftsbeskrivning
• Ta fram och genomföra en internkommunikationsundersökning bland IKEA ITs medarbetare, med fokus på att se hur e-post som informationskanal fungerar.
• Sammanställa och analysera resultatet.
• Ge förslag på hur internkommunikationen kan utvecklas vidare för att höja organisationens effektivitet.

Kravspecifikation
Vi söker en eller två studenter som ska skriva sin uppsats om 15 högskolepoäng under hösten 2007. Ni bör ha lämplig utbildning inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap eller marknadsföring. Undersökningen utgår från kontoret i Helsingborg, eventuellt med resor till våra övriga kontor.

Kontaktinformation:
Universitet- och Högskolekoordinator, Emma Theandersson
Telefon: 0476-587846
E-post: [email protected]

Lena Brandt Persson, Business navigation
Telefon: 042-264771
E-post: [email protected]

Ansökning sker genom att lägga in CV och personligt brev via vårt rekryteringsverktyg på www.IKEA.se/jobs. Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA.
Observera! Detta uppdrag innebär ingen anställning inom IKEA.
Sista ansökningsdag 2006-10-14


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.