Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Överviktsrelaterad ohälsa är utbredd i samhället. Sjukskrivning och förtidspension utgör hot inte bara mot folkhälsa utan även mot samhällsekonomi och produktion. Transportsektorn är särskilt hårt drabbad. Anställda inom transportsektorn är framförallt män. Svenska män med fetma har 46 % högre risk att få sjukersättning jämfört med normalviktiga. För att motverka denna utveckling är det viktigt att förstå hur hälsoinsatser kan effektiviseras, implementeras och skapa varaktiga förbättringar.

Vi är en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stockholm som driver ett projekt vars syfte är att studera internetbaserat datorstöd och motiverande telefonsamtal som verktyg för livsstilsförändring. Målet är att jämföra olika resurskrävande hälsoinsatser beträffande utfall och kostnad. Vi vill hitta en kostnadseffektivt modell som gör det möjligt att nå stora och geografiskt spridda grupper som ett komplement till konventionella insatser. På sikt hoppas vi att det skall kunna bidra till förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro/förtidspensionering.

Syfte
Innan och efter de olika resurskrävande hälsoinsatserna kommer studiedeltagarna att få besvara en livsstilsenkät på webben. Dessa svar kommer att ligga till grund för utvärdering av effekten av respektive insats. Innan enkäten distribueras till de 4500 studiedeltagarna behöver vi testa den på ett mindre antal (ett hundratal) respondenter som liknar vår målgrupp (kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå etc.). Uppsatsen syftar till att testa enkäten på en relevant målgrupp och föreslå förbättringar som ökar användarvänlighet och lockelse att medverka.

Frågeställningar:

- Är instruktionerna för att fylla i enkäten tillräckligt tydliga?

- Hur lång tid tar det att fylla i enkäten? Är enkäten för lång/för kort?

- Hur upplever man enkäten? (intressant, rolig, personlig, integritetskränkande, anonym).

Metod:

Förslagsvis en mindre enkät kombinerat med ett antal fokusgruppsintervjuer med ett urval arbetsgivare/arbetsledare/fackliga representanter och arbetstagaren.

Vem är det vi söker?
Vi söker en student som skall skriva sin C-uppsats under hösten. Du bör ha lämplig utbildning inom exempelvis hälsa, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Du är utåtriktad, positiv, engagerad och uppvisar en hög grad av självständighet. Pilottestningen kommer att ske på olika lokala kontor/arbetsplatser runt om i landet. Vi vill gärna komma igång så snart som möjligt.

Är du intresserad?
För mer information kontakta projektledare Ylva Trolle Lagerros: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.