Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-11-05

Energianalys av vintersportarenor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sveriges Energi- & Kylcentrum AB (SEK) söker en examensarbetare på mellan- eller civilingenjörsnivå. Arbetet utförs med fördel av någon med intresse för energitekniska system och teknisk utveckling inom det kyl- och energitekniska området.

Bakgrund
SEK har utvecklat ett system för istillverkning i ishallar baserat på koldioxid i kopparrörssystem. Detta system installeras i den första referensanläggningen i sitt slag i världen i Katrineholm under hösten 2006. Systemet tillsammans med värmeåtervinning för ishallen har tilldelats Naturvårdsverkets utnämning ”guld-KLIMP” då det anses vara ”särskilt effekt då det gäller att minska koldioxidutsläppen”. Ishallsprojektet måste utvärderas tekniskt för att tillgodogöra sig det statliga KLIMP-stödet.

Mål
Målet för detta projekt är att skapa en kunskaps- och databas för energifrågor relaterade till vintersportarenor. I ett första steget görs en ”benchmarking” i Sverige med avseende på vintersportarenors energiförbrukning. Statistik samlas i in från de anläggningar som har bäst dokumentation. Även teknikstatusen inventeras för att se vilken potential eventuella energisparåtgärder har på fältet.

Uppgifter
• Utvärdera ingående energisystem i ishallar och utebanor.
• Primärt skall kylsystemen kartläggas men även övriga energisystem ska undersökas.
• En fullständig energianalys skall upprättas där samtliga energisystem är inkluderade.
• Byggnaden kartläggs och energiflöden och balanser kontrolleras.
• Analysera och skapa nyckeltal för jämförelse.
• Potential till förbättring ska identifieras.
• Olika åtgärder ska ”värderas” med avseende på ”lönsamhet”
• Rapportera arbetet skriftligt och muntligt.

Övrigt
Arbetet sker under fria former och mycket kreativa inslag är en del av vardagen. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och en stimulerande arbetsmiljö. Katrineholm ligger ca 14 mil sydväst om Stockholm men nås på 55 min med tåg från Stockholm. Arbetet kräver inte ständig närvaro i Katrineholm.

Vill du veta mer om Sveriges Energi- & Kylcentrum AB, besök gärna vår hemsida www.iuc-sek.se.

Kontakt
Jörgen Rogstam, Laboratoriechef, 0150-577 82, [email protected]

Webbsida http://www.iuc-sek.se
http://www.vintersportarenor.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.