Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-24

Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FLIR Systems termografiavdelning utvecklar och tillverkar IR-kameror (värmekameror) samt mjukvarutillämpningar till dessa. Exempel på användningsområden är kontroll av elinstallationer samt övervakning av ställverk. I och med nya EU direktiv är det stor sannolikhet att det kommer bli lag på att alla hus som är till försäljning måste genomgå en thermografiundersökning för att upptäcka fuktskador o.dyl.

I vissa tillämplingar kan det finnas behov av att visa upp ett objekt i 3D för att man skall kunna se det i olika vinklar. Detta kan göra det enklare att upptäcka defekter och dra slutsatser utifrån denna observation. Genom att kombinera ett antal bilder tagna på ett objekt från olika vinklar kan man generera en 3D-modell av objektet. Proceduren för detta förfarande kallas 3D-scanning.

Proceduren att 3D-digitalisera ett objekt utgörs lite förenklat av två faser, först en datainsamlingsfas följt av en rekonstruktionsfas. I den första fasen samlar man in rådata, oftast i form av en eller flera 2D-bilder, för att ur denna datamängd utvinna geometrisk data bestående av punkter eller objekt. I rekonstruktionsfasen omvandlas geometrisk data till en 3D-model genom att extrapolera alla punkter som datainsamlingsfasen genererade.

Exjobbet går ut på att utveckla och implementera en metod för att bygga en 3D-model av byggnader med hjälp av en serie IR-bilder tagna ur olika vinklar. Den utvecklade metoden skall kunna användas i våra PC-mjukvaror.

FLIR Systems utför kontinuerligt 4-5 st. examensarbeten per år och ett antal av dessa har utfallit i patent.

Exjobbet består av:
Litteratursökning
Implementation av valda algoritmer
Utvärdering
Rapportskrivning

Lämplig bakgrund: Teknisk fysik, datavetenskap eller liknande. Kunskaper inom bildbehandling. Exjobbet kommer att innehålla en hel del programmering i C++ och OpenGL/DirectX kommer att användas för 3D modellering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.