Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-18

LightScan – ett verktyg för positionsmätning för rörliga givare vid provning och mätning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Vid oförstörande provning (ofp) och speciellt vid ultraljudsprovning föreligger ofta ett behov av att kartlägga erhållna indikationer i en bild över provföremålet. Ofp används vid kontroll av ex.vis kärnkraftverk, off-shoreanläggningar och trycktankar, där materialfel kan innebära stora risker för människor, anläggningar och miljö.
Provning görs idag ofta manuellt varvid man mäter ultraljudssökarens position på provföremålet och överför läge och ekohöjd till en skiss. I vissa fall kan man använda en s.k. immersionstank, där provföremålet automatiskt avsöks under vatten. Det finns också stora, datorbaserade system för positionsbestämning och kartläggning av ev. materialfel. Det förstnämnda sättet är mycket tidsödande och onoggrannet. De övriga innebär ofta stora investeringar. Användning av LightScan innebär att de beskrivna svårigheterna reduceras eller bortfaller. Visst programmeringsarbete har utförts.

Mål
Målet för examensarbetet är att utveckla datorprogrammet för prototypen för LightScan med kommunikationen mellan dator och kringutrustning. Användargränssnittet skall utformas med omsorg. All programvara skall sammanställas i en installations-cd och i mån av tid skall även en användarmanual skrivas. Arbetet bör inledas med att studenten orienterar sig i ämnet.

Examensarbetet sker i samarbete med medlemsföretag inom Jernkontoret, som är den nordiska stålindustrins branschorganisation.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.