Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-04

Ung i det lokala - ung i det globala

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ungdomsprojektet I UNGA ÖGON bedrivs på Virserums Konsthall. Projektets övergripande syfte är att undersöka den platsbundna ungdomskulturen. Vi behöver exempelvis veta mer kring frågeställningar som:

Hur ser livssvillkoren ut på landsbygden?
Hur är det att växa upp på landsbygden, på distans till det moderna samhället som pågår i staden?
Hur påverkar livet på landet ungas identitet och livssituation?
Subkulturer? Unga uttyck?

Inom området har Du fria händer. Möjligheterna är många.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.