Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-09

Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fysiken är Göteborgs största gym och ägs av studentkårerna vid Göteborgs universitet och Chalmers. Vi har två anläggningar, Fysiken Gibraltargatan i Johanneberg och Fysiken Kaserntorget i centrum.
I Fysikens utbud finns gruppverksamhet såsom aerobics, gympa och olika bollsporter. Vi erbjuder även styrketräning, kostrådgivning, kurser, klättring, kom-i-form-coach, personlig träning, massage, sjukgymnastik med mera. Våra kunder är 80% högskolestudenter och 20% icke-studenter.

Vi skulle vilja veta mer om hur Fysiken uppfattas, vilka önskemål som finns om Fysikens verksamhet, samt vilka hinder som finns för att komma igång och träna. Målgruppen vi tänker oss är är i första hand studenter, men flera av frågeställningarna går att applicera även på målgruppen icke-studenter.

Frågeställningar:
Vilken spontan uppfattning har man om Fysiken? Vad associerar man till, vilken image/profil har Fysiken?
Vet man om att Fysiken är studentägt? Finns det någon lojalitet bland studenter att nyttja Fysiken för att Fysiken är studentägt?
Hur ser studenter på Fysiken i relation till andra gym?
Vad vill man att Fysiken ska kunna erbjuda?
Vilka är de största hindren för studenter för att komma igång att träna?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.