Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-08

Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Akademihälsan erbjuder hälsovård till studenterna vid Göteborgs universitet och Chalmers. I vår verksamhet ingår bland annat rådgivning i hälsofrågor, individuellt kris- och samtalsstöd, studiemiljöarbete, olika gruppverksamheter samt viss sjukvård med anknytning till studiesituationen.
Akademihälsan ägs av studentkårerna vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Vi skulle vilja veta mer om vilken kunskap och uppfattning Göteborgs studenter har om Akademihälsan samt behov som kan finnas vad gäller studenthälsovården.

Frågeställningar:
Kännedom; Vet studenterna vid Göteborgs universitet och Chalmers om att Akademihälsan finns?
Vilken spontan uppfattning har man om Akademihälsan? Vad associerar man till?
Tar man för givet att det finns en särskild hälsomottagning för studenter?
Vad tror man att Akademihälsan kan erbjuda?
Vad vill man att Akademihälsan ska kunna erbjuda?
Hur vill man ha information om Akademihälsan?
Är det svårt att komma fram till Akademihälsan?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.