Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-27

Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen för teknikvetenskaper, avdelningen för elektricitetslära med tillträde snarast. Exjobbet har viss industrianknytning.

Avdelningen för elektricitetslära representerar landets ledande forskningsgrupp inom förnybar elenergiomvandling och en av världens ledande grupperingar inom Ocean Energy. Forskningsaktiviteterna täcker ett flertal viktiga områden såsom vattenkraft, vindkraft, vågkraft och undervattenkraft. Till dessa tekniker för förnybar elgenerering fogar sig även området för energilager för fordonsdrift. Den nuvarande globala situationen med fossila bränslen som huvudsakligt energikälla är ohållbar varför ny teknik utvecklas.

Avdelningens vindkraftsforskning har till syfte att bidra till enklare, mer effektiva och mer resurssnåla vindkraftverk. Arbetet inriktas särskilt mot vertikalaxlade vindkraftverk med direktdrivna permanentmagnetiserade generatorer. För att förstå dess egenskaper omfattar avdelningens forskning såväl elektriska maskiner som strukturmekanik och aerodynamik. Inom forskningsområdet utförs även experimentell forskning där de teoretiska resultaten prövas och verifieras i praktiken. År 2006 togs ett första steg genom färdigställandet av ett vertikalaxlat vindkraftverk på 12 kW. Under 2007 kommer ytterligare ett 12 kW aggregat att installeras på ca 35 m höjd för att bättre efterlikna en verklig installation.

För effektiv och säker drift måste ett vindkraftverk ha ett styrsystem, styrsystemet ska både avgöra om det finns tillräcklig vind för att köra vindkraftverket samt optimera lastuttag beroende på vindstyrka. Dessutom skall det stoppa vindkraftverket vid för höga vindhastigheter. Beroende på applikation skall även styrsystemet t ex avgöra hur genererad effekt skall användas, vid så kallad ö-drift kan effekten antingen levereras direkt till förbrukaren eller lagras i lokal batteribank.

För detta projekt ingår att konstruera, utprova och installera ett styrsystem för det 12 kW aggregat som skall installeras under våren 2007. Olika last- och driftsfall skall studeras.

Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik och teknisk fysik eller liknande. Teoretiska kunskaper inom elektroteknik, beräknings och mätteknik, stark motivation samt erfarenhet av elkraft och förnybar energi är meriterande.


Upplysningar om examensarbetet lämnas av Mikael Bergkvist, e-post [email protected], tel. 018-4715877, 0705-323099.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.