Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-04

Hur ser demokratin ut inom Röda Korset, Region Väst?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Röda Korset är en organisation som består av flera mindre kretsar (krets=lokalförening). I vissa kommuner finns flera kretsar och i vissa några få eller bara en. Under de senaste åren är det flera kretsar som har upplösts eftersom de inte har kunnat se en återväxt med nya yngre medlemmar som är intresserade av styrelseuppdrag. I vissa fall så har styrelsen bestått av samma ledamöter under 10 -tals år eller så består styrelsen av personer från samma familj.

Det vi frågar oss är; påverkar detta demokratin inom organisationen? Är detta ett stort problem i regionen och vad kan i så fall göras åt detta?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.