Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Programmera om en befintlig applikation (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget innebär att programmera om en befintlig applikation, utvecklad i programmeringsspråk C, till Visual Studio .net med programmeringsspråk C#. Uppdraget kommer även att omfatta viss utveckling av nya funktioner. Applikationen används idag inom industrin för att få hjälp att planera och utföra underhåll av inventarier. Befintlig Databas (Access) kommer att behållas. Användargränssnittet ska vara enkelt och lättöverskådligt, så stor vikt ska läggas på användbarhet. Grafisk hantering och strukturhantering av objekt är viktiga delar i applikationen. Applikationen är rollbaserad för olika typer av användare. Arbetet kan starta under november månad 2007 och skall vara klart senast mars 2008.

Övrig viktig information

Sogeti kommer att hjälpa till med kravspecifikationer, test, verifiering av kod och kvalitetssäkring och paketering av applikationen. Handledare kommer att finnas på plats minst en dag per vecka.


Ta konktakt med din handledare på högskolan på ett så tidigt stadium som möjligt och stäm av så att detta är ett förslag som kan passa in i dina studier, och de problem områden du valt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.