Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OrganoClick AB är ett spin-off bolag från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som utvecklar nya fiberbaserade material för pappers- förpacknings-, trä- och textilindustrin. Teknologin som OrganoClick arbetar med baseras på modifiering av cellulosabaserade material och kan ge dessa egenskaper som t.ex. hydrofobicitet, ökad styrka och styvhet, fluorescens, optiska egenskaper m.m.

Examensarbetet syftar till att delta i utvecklingen av ett nytt material för en av våra kunder inom pappersindustrin. Examensarbetaren kommer att använda OrganoClicks teknologi för esterifiering av cellulosan och även analytiska metoder som FTIR och NMR för att utvärdera materialens egenskaper.

Lämplig bakgrund är studier inom kemi, kemiteknik, eller materialvetenskap med inriktning på fiberteknologi, pappers- och massateknik, organisk kemi eller polymerkemi.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.