Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-28

Automatisering av en process på en stämpelmaskin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SNA Europe Industries AB tillverkar ett brett sortiment av verktyg, såsom skiftnycklar, tänger, sågar och filar bl. a. med varumärket Bahco. SNA Europe Industries AB är världens största tillverkare av handsågar och sågblad, där största delen tillverkas i Europa. Produkterna kännetecknas av god design och ergonomi.

Fabriken i Lidköping tillverkar bågfilsblad, maskinsågblad, tigersågblad samt roterande fil och har ca: 250 anställda.


Examensarbete

Syfte:
Att reducera manuell hantering genom automatisering av en avplockningsprocess på en stämpelmaskin.

Nulägesanalys:
Två operatörer per skift arbetar idag vid maskinen för att kunna producera för fullt. En av arbetsstationerna är att plocka av bågfilsbladen från banan och lägga dessa i sin förpackning.

Övergripande målsättning:
Den mest monotona arbetsstationen automatiseras så att endast övervakning krävs.

Projektbeskrivning:
Att ta fram en modell på en maskin som:
• är robust och hanterar variationer i material och förpackning.
• sorterar bort felaktigt ingående material.
• packar 100 st bågfilsblad per ask.
• stänger asken och läger den på en vagn.
• kan frikopplas från maskinen då andra produkter körs.
• kan byggas efter den ritning och komponentlista som examensarbetet ger.
• ger en snabb återbetalningstid.

Vi vänder oss i första hand till studenter från Högskolan i Skövde och Trollhättan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.