Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Examensarbete inom keramiska material

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nobel Biocare AB söker en examensarbetare för genomföra en studie på keramiska material. Syftet är att utvärdera olika processtekniker med avseende på materialegenskaper. Arbetet kommer att initieras med en litteraturstudie och ett par olika processtekniker kommer sedan att användas för framställning av provkroppar. Avslutningsvis kommer utvärdering av materialegenskaper ske.
Arbetet kommer till stor del vara självständigt, och visst laborativt arbete kommer att ingå. Lämplig bakgrund är materialteknik eller fysik. Examensarbetet kan starta omgående.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.